Biologické čištění jezírka

K tomu, aby vaše jezírko vypadalo pořád průzračně a bylo zároveň dobrým prostředím pro další živočichy, potřebujete kvalitní filtr do jezírka, UV lampu a čerpadlo. Právě absence filtru nebo jeho špatný výkon způsobí zakalenou a neesteticky vypadající vodu. Kvalitní filtr si poradí i s nadměrným krmením rybek, tak i v náročnějších letních měsících. Oblast filtračních zařízení je široká a nabízí filtry do menších zahradních jezírek, tak i do větších zahradních nádrží. Filtrace je buď tlaková, samotížná nebo čerpadlem podporovaná. Ale je lepší se v této oblasti poradit s odborníky osobně nebo dotazem na internetu, kde zadáte parametry vašeho jezírka a zjistíte, jaký typ filtrace se vám bude hodit nejvíce.

Základními faktory, podle kterých vybíráte je samozřejmě velikost nádrže, typ jezírka (okrasné, koupací, jezírko pro chov KOI kaprů a další), hloubka, existence potůčku, osázení rostlinami atd. Filtrace není tvořena pouze filtrem, ale její součástí je také čerpadlo a UV lampa. Co se týče čerpadla, tak by mělo být ekonomicky nenáročné, tak aby dlouhodobě zajistilo trvalý provoz, musí být schopno bez poškození nasát i hrubé nečistoty a dopravit je až do filtru. UV lampa by měla odpovídat výkonu čerpadla. U této UV lampy by měla být možnost regulovat průtok v závislosti na čerpadle a také by mělo být snadné a jednoduché čištění trubic. Jak již bylo zmíněno, tak se typ filtru volí podle velikosti nádrže, počtu ryb nebo podle výkonu čerpadla a UV lampy. Vždy by měl umožnit snadné čištění a vypouštění kalů a nečistot, musí být konstrukčně jednoduchý.

Voda, která prošla vaší domácí čističkou vod, se může dále dočistit ve vašem zahradním jezírku, protože i zde působí bakterie, které vodu čistí. Podmínkou je dobré okysličení vody. Správná čistírna by neměla zapáchat a měla by být energeticky co nejméně náročná. Vodu z jezírka můžete dále používat například na zalévání rostlin a stromů. Pokud jste si vysázeli rostliny do jezírka nebo v jeho březích, tak proces čištění jen podpoříte, protože vytvořené živiny rostliny okamžitě zpracovávají a sinice a nežádoucí řasy nemají šanci přežít.