Jak jednoduše docílit lepší úrody na každé zahrádce

Kvalita půdy se nejvíce projeví na úrodě. To ví každý pěstitel. Nejproblematičtější jsou snad pozemky s velmi jílovitou nebo písčitou půdou. Zde i ta nejlépe míněná snaha nepřinese mnoho ovoce - a ani jiných plodin. Postupným přidáváním kompostu nebo hnoje můžete ledacos napravit, ale to je dlouhodobý proces, který trvá i roky. Mezitím si můžete zbudovat vyvýšené záhony a váš problém je vyřešen hned.

Vysoké záhony jsou pěstební místa, která jsou záměrně navršená nad stávající terén. Vnitřek je obvykle vybaven velkým množstvím postupně se rozkládající organické hmoty. Díky kompostu je zde obsažen kvalitní, kyprý a úrodný substrát. Živiny se postupně uvolňují při rozkladu organické hmoty a tak není třeba takovýto záhon ani hnojit. Maximálně můžete doplnit kompost. Vyvýšený záhon zároveň slouží jako lapač slunečních paprsků a snadněji a rychleji se tak prohřeje. Obsažená organická hmota se navíc při rozkladu také trochu zahřívá a ještě k tomu slouží jako houba pro srážkovou vodu. Ta se může kvůli vyvýšení sice snadněji odpařovat, ale tomu hravě zamezíme mulčováním.

Vyvýšené záhony nám umožní pěstování rostlin i tam, kde by to normálně nebylo možné. Zároveň usnadňují péči starším lidem, kteří se nemusí při práci na zahrádce ohýbat. Na jejich výrobu můžete použít různé materiály jako je např. dřevo, kameny, betonové palisády a pod.

Můžete si vytvořit kopečkový záhon, který je přímo na původní zemině. Nemá žádné ohraničení, je to vlastně taková kopa, která může mít rozličnou výšku. Doporučuje se ale dodržet asi 50 – 70 cm nad okolním terénem. Šířka by pak neměla přesáhnout 160 cm. To z toho důvodu, aby všechna místa v záhonku byla dobře dostupná, aniž bychom do něj museli vstoupit. Délka už pak záleží na našem přání nebo možnostech pozemku.

Druhou variantou je vysoký ohraničený záhon. Obvykle má obdélníkový tvar, ale může být také klidně do U nebo L. Při jeho tvorbě bychom neměli přesáhnout šířku 130 cm, abychom se snadno dostali ke všem rostlinám. Výšku bychom měli zvolit v rozmezí 60 – 80 cm. Pro ohraničení záhonu jsou nejvhodnější dřevěné fošny, kulatina nebo kámen.

Realizace zahrady se díky vyvýšeným záhonům stává jednodušší i na místech, které by jinak byly pěstování rostlin zapovězeny. Chcete-li vědět více nebo pomoci s vybudováním vyvýšených záhonů, v Melounová s.r.o. vám rádi a ochotně pomohou.